e-LOCAL to projekt finansowany przez Unię Europejską. Jest on realizowany przez 9 instytucji partnerskich (6 uniwersytetów i 3 szkoły średnie) z sześciu różnych krajów: Uniwersytet Boloński i Szkołę im. Róży Luxemburg (Włochy), Uniwersytet Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu (Polska), Uniwersytet w Debreczynie i Gimnazjum im. Toth Arpad (Węgry), Uniwersytet w Coimbrze (Portugalia), Uniwersytet Lapoński (Finlandia) i Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia).

Głównym celem e-LOCALu jest promocja wielojęzyczności ze szczególnym uwzględnieniem nauki sześciu mniej upowszechnionych języków Unii Europejskiej: flamandzkiego, fińskiego, węgierskiego, włoskiego, portugalskiego i polskiego.

Założeniem projektu E-LOCAL jest równoczesne przyswajanie języka (docelowo do poziomu A1 według ESOKJ) oraz elementów wiedzy kulturowej kraju, w którym język ten jest używany jako rodzimy. Językiem instrukcji w projekcie jest język angielski.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich.

 ZSO2

Kursy e-LOCAL

Kursy e-LOCAL koncentrują się na losach Anny i Alexa – dwojga studentów, którzy w ramach programu Erasmus przybywają do jednego z sześciu krajów: Belgii, Finlandii, Portugalii, Polski, Węgier lub Włoch.

Każdy uczestnik kursu, wyruszając z bohaterami projektu w ich podróż, również doświadczy życia w jednym z tych krajów, pozna nowych ludzi i… nauczy się nowego języka obcego.

Oprócz ciekawej historii przewodniej, która służy przyswajaniu typowego słownictwa i zwrotów, w ramach kursu e-LOCAL kursanci poznają również zasady gramatyczne danego języka, wykonują ćwiczenia językowe, a także zapoznają się z szeregiem tekstów opisujących w ciekawy sposób elementy kulturowe i życie codzienne ludzi żyjących w danym kraju.

Jesteś gotowy na odkrywanie świata projektu e-LOCAL?

No to zaczynamy!